Våtmark Bjulebo

En annan sorts "konstnär" som arbetar med tunga maskiner byggde efter flera års planering 2013 ett 5 ha stort Våtmark i Bjulebo.

Många undrar säkert - Vad gör det för nytta?

Jordbruket idag har blivit så effektivt att stora delar av landskapet har tömts på många djur och växter. När vi återskapar vatten-områden, ger vi plats åt naturens underbara mångfald. Vi ger livsutrymme åt undanträngda och hotade arter. Samtidigt kan vi förbättra vattnets kvalitet innan vi släpper ut det med våra föroreningar och näringsämnen till havet.

Paradis för vattenfåglar ... men vattnet har även en magisk dragningskraft på oss människor.