Sam Westerholm

Sam Westerholm – skulptör, grafiker och fotograf – har under årens lopp gjort många offentliga konstverk. Bland de mest spektakulära kan nämnas Ivar Lo Johansson-skulpturen vid Tungelsta station från 2001 och Maria Sandel-monumentet på Kungsholmen i Stockholm, som invigdes 2021.

KONSTVERK

BIOGRAFI



Född 1947 i Ingå, Finland
Bosatt och verksam i Djursnäs, Ösmo

STUDIER

Kvällsstudier, Konstfacksskolan
Konstskolan Idun Lovén
Gerlesborgsskolan
Specialelev för Bror Marklund på Konstakademien


REPRESENTERAD

Södermanlands Museum, Eskilstuna
Grace & Philip Sandblom Collection
H. M. Konungens samling
Statens konstråd
Statens porträttsamling, Nationalmuseum, Gripsholm
Statliga och kommunala samlingar
Privata konstsamlingar
Olika landsting